Etusivu > Sanasto > Tiilen valmistusprosessiin liittyviä sanoja

Glasiaalisavet

Glasiaalisavet ovat sedimentoituneet eli kerrostuneet vesistöjen pohjiin jääkauden aikana. Nämä savet koostuvat enimmäkseen kvartsista, maasälvästä, amfibolista, hydrokiilteistä, tavallisista kiilteistä sekä useista muista mineraaleista.

Laihduttaminen

Saveen sekoitetaan laihdutusaineita, jotta se ei kuivuessaan kutistu liikaa ja halkeile. Laihdutusaineista yleisin on hiekka. Muita palamattomia sekoiteaineita ovat mm. samotti, graffiitti, liitu ja sammutettu kalkki. Palavia sekoiteaineita käytetään laihduttamisessa silloin, kun tiilestä halutaan tavallista huokoisempi. Palavia laihdutusaineita ovat mm. sahanpuru, olki, turve ja hiilimurska.

Laiha savi

Laihassa savessa hienojakoisen (alle 0,002 mm) aineksen osuus on pienempi kuin lihavassa savessa. Parhaissa savissa eri raekoot ovat tasapuolisesti edustettuina ja hienojakoisen aineksen osuus on 40 – 50 %.

Lihava savi

Lihavalla savella tarkoitetaan koostumukseltaan hienojakoista saviainesta, joka helposti halkeilee kuivuessaan.

Samotti (chamotti)

Murskattua poltettua savea. Käytetään esimerkiksi tulenkestävien tiilten valmistuksessa. Samotiksi murskattava savi täytyy polttaa vähintään samassa kuumuudessa, jossa tiili, johon sitä sekoitetaan, poltetaan.

Talvetus

Talvetuksen tavoitteena on saven rakenteen särkeminen, kuohkeuttaminen. Kostean saven annetaan jäätyä kauttaaltaan joko ajamalla sitä kasoihin tai ojittamalla savialue.

Kesätys

Tavoitteena on kuivattaa savea ja poistaa siitä suoloja. Savimaa aurataan , jolloin happi, aurinko ja sade pääsevät vaikuttamaan kuohkeaan (ks. Talvetus) saveen.

Sumppaus

Tavoitteena saven kosteuden tasoittaminen. Savi kerrostetaan sumppausaltaaseen hiekan kanssa ja kostutetaan hieman, minkä jälkeen sen annetaan ’sumppaantua’ noin vuorokauden. Ainakin tiilten koneellisen valmistuksen työvaihe.

Mädätys

Savi varastoidaan ’koneistohienonnuksen’ jälkeen maakuoppiin useiksi kuukausiksi. Tänä aikana sen plastisuus paranee ja se kuohkeutuu bakteeritoiminnan vaikutuksesta.

Liettäminen

Saven puhdistaminen. Hiekka erotetaan savesta sekoittamalla altaassa savea runsaaseen veteen ja antamalla sen jälkeen painavamman aineksen laskeutua pohjaan. Tähän työhön on käytetty useanlaisia koneita laskualtaista lietekaivoihin.

Lue lisää:

Rakennustekniikan käsikirja osa 3. Pääjakso 2: Rakennusaineet ja –tarvikkeet. (toim.) Tenho Sneck. Helsinki 1970.

Winnari, Eemeli 1925. Tiiliteollisuus. Helsinki.Takaisin sanastoon