Etusivu > Tiilen valmistus > Tiiliteollisuuden kehitys 1900-luvulla

TIILITEOLLISUUDEN KEHITYS 1900-LUVULLA


1900-luvun alussa erikoistiilituotteiden, kuten katto- ja muototiilten, koneellinen valmistus lähti vähitellen käyntiin. Eräät tehtaat valmistivat jopa värillisiä lasitettuja kattotiiliä.

Suomen tiilitehtaista 85%:ssa tiilet valmistettiin käsin lyömällä vielä 1900-luvun alussa. Koneistetut tehtaat saivat tarvitsemansa käyttövoiman aluksi höyrykoneesta, myöhemmin lokomobiilista tai petrooli- tai bensiinimoottorista. Sähkö tuli tiilitehtaiden voimanlähteeksi 1908.

Vireästi kehittynyt tiiliteollisuus saavutti huippunsa vuonna 1912. Julkisten rakennusten julkisivuissa alettiin näihin aikoihin käyttää tuontitiiltä vaihtoehtona kalliille sileäksi hakatulle luonnonkivelle. 1920-luvulla tiilen rinnalle alkoi kehittyä myös halvempia vaihtoehtoja, erityisesti betonituotteet, ja tällöin esimerkiksi savikattotiilet jäivät sementtikattotiilten varjoon.

Koneellisen tiilenvalmistuksen kehittyessä markkinoille tuli tavallisten muuritiilten rinnalle jatkuvasti myös uusia tiilituotteita erimuotoisista reikätiilistä onttoihin välipohjatiiliin. Sotien aikana hidastunut tiiliteollisuuden kehitys elpyi uudelleen jälleenrakennuskauden myötä.


Juvolan tiilitehdas Savonlinnassa perustettiin 1905. Se toimi aina vuoteen 1966 asti. Kuvassa tiilitehtaan uunirakennus. Kuva Museovirasto 1996.

Juvolan tiilitehdas Savonlinnassa perustettiin
1905. Se toimi aina vuoteen 1966 asti.
Kuvassa tiilitehtaan uunirakennus.
Kuva Museovirasto 1996.

Juvolan tiilitehtaan kehäuuni. Kuva Museovirasto 1996.

Juvolan tiilitehtaan kehäuuni.
Kuva Museovirasto 1996.

Lue lisää:

Kuokkanen, Rauno; Leiponen, Kauko 1981: Suomen tiiliteollisuuden historia. Suomen tiiliteollisuusliitto r.y. Tiilikeskus Oy. Helsinki.Takaisin luetteloon